Fotosynteza w służbie ludzkości

fotosynteza 1W dobie coraz większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii oraz wydajnymi sposobami na wykonanie danej pracy przy możliwie najmniejszym skażeniu środowiska na szczególną uwagę całego świata nauki zasługują dokonania naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego, którym udało się opracować bardzo wyjątkowy i przełomowy proces. Chodzi o coś, co nazwali oni „odwróconą fotosyntezą”, czyli o proces, podczas którego pod wpływem promieni słonecznych biomasa roślinna ulega rozkładowi na podstawowe związki chemiczne.

fotosynteza 2Dlaczego to takie przełomowe? – mógłby ktoś zapytać. Odpowiedź jest dość prosta: o ile tylko dni będą słoneczne, będzie można na przykład zgromadzone resztki roślin przetworzyć na coś znacznie pożyteczniejszego. A to tylko jedno z potencjalnych zastosowań, bo tych jest wiele – niektórzy wspominają nawet coś o tym, że praktycznie nieograniczone. Odwrócona fotosynteza charakteryzuje się jeszcze jedną istotną cechą: jest tania, co nie pozostaje bez wpływu na stałą produkcję przy jej pomocy choćby elementów plastikowych.

Czy zatem odwrotna fotosynteza stanie się wybawieniem ludzkości i da nam wystarczająco dużo czasu, byśmy zdołali uratować zamieszkiwaną przez siebie planetę? Czy może raczej na to jest już za późno, a opisany proces trafi do naukowego lamusa, by tam co najwyżej wspierać taki kurs? Tego chwilowo jeszcze nie wiadomo, natomiast naukowcy, którzy odkryli odwrotną fotosyntezę, nie kryją zadowolenia: wystarczy bowiem znacząco zredukować ilość produkowanych śmieci, by ponownie dać Ziemi szansę przetrwania…

źródła obrazków: www.zmescience.com, www.care2.com, www.dailymail.co.uk