Concorde – podejście drugie

Od dobrych kilkunastu lat, czyli od zawieszenia lotów Concorde’a pomiędzy Europą a Ameryką, nie utworzono połączenia o podobnych do tamtego parametrach – głównym argumentem była zwyczajna nieopłacalność. Niezależnie bowiem od tego, że cena jednego biletu oscylowała wokół 20 tysięcy dolarów, […]